Yhteystiedot

040 727 0935
miktaa(at)gmail.com

Pikakysely

Ei voimassa olevaa kyselyä.

Perussuomalaiset, rasismi ja maahanmuutto

Share |

Perjantai 12.10.2012 klo 23.58 - Mikko Taavitsainen


Jos laiton tai muuten yhteiskunnan kestävää kehitystä vaarantava maahanmuutto uhkaa kasvaa liian suureksi (esim. työmarkkinallisista tai kustannussyistä), siitä on uskallettava puhua. Ja silloin on uskallettava tehdä korjaavia toimenpiteitä maahanmuuttopolitiikkaan, jolla vaikutetaan viranomaisten ohjeistuksiin.

Järvenpää ja maahanmuutto

Järvenpää on vastaanottanut 1990-luvulla erikseen sovitulla tavalla pakolaisia, ja kaupunkiimme on tullut ns. luonnollisia maahanmuuttajia jatkuvasti muista syistä. Tältä osin kaupunkimme väestörakenne ei merkittävästi poikkea muista vastaavista kaupungeista. Järvenpään Perussuomalaisilla ei ole mitään tätä vastaan. Toivotamme lailliset maahanmuuttajat tervetulleiksi, ja haluamme olla edistämässä heidän kotoutumistaan yhteisöömme mahdollisimman hyvin ja nopeasti. Se on sekä maahanmuuttajan että järvenpääläisen yhteisön etu.

Järvenpään nykyinen kaupunginvaltuusto on päättänyt selvittää uusia mahdollisuuksia Suomesta pakolaisstatuksen saaneiden ja turvapaikkaa hakevien henkilöiden sijoittamiseksi Järvenpäähän. Mielestäni tämä selvitys on syytä tehdä. En näe ongelmia pakolaisiksi todettujen henkilöiden asuttamiseksi Järvenpäähän samassa suhteessa, kuin heitä asutetaan muuallekin Suomeen. Tämän ymmärrän osaksemme Suomen kollektiivisen vastuun kantamisessa. Mutta turvapaikanhakijoiden sijoittamisen osalta haluan asettaa ainakin kustannusvarauksia, sillä mikään kansainvälinen sopimus tai laki ei meitä velvoita tekemään sitä. Otetaan sen verran kuin on varaa, mutta lasketaanpa kuitenkin kustannukset läpinäkyvästi.

Olen itse moninkertainen maahanmuuttaja – työperäinen sellainen – ja olen nähnyt maahanmuuttoa niin Amerikan mantereella kuin useassa Aasian maassa. Olen kokenut asiat itse ja nähnyt muiden maahanmuuttajien vaiheita. Kaikki onnistuneet tapaukset ovat perustuneet siihen, että maahanmuuttajat ovat sopeutuneet hyvin paikallisiin tapoihin ja kulttuuriin. Niin sen pitää olla meilläkin.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä tuomitsee kaikkinaisen rasismin ja syrjinnän ja sanoutuu siitä irti.

Tuomitsemme mihin tahansa etniseen, uskonnolliseen, kulttuuriseen, aatteelliseen, kielelliseen tai poliittiseen ryhmään kohdistuvan yleistävän tai valheellisen mustamaalauksen ja demonisoinnin riippumatta siitä, edustaako ryhmä enemmistöä vai vähemmistöä.

Tuomitsemme yhtäläisesti kaikki hyökkäykset ihmisen fyysistä koskemattomuutta vastaan riippumatta siitä, mitä etnistä tai muuta ryhmää uhri ja tekijä edustavat, ja riippumatta siitä, onko teon takana rasistisia motiiveja, muita motiiveja, vai ei lainkaan motiivia.

Tuomitsemme kaiken etniseen taustaan, kieleen, kulttuuriin, uskontoon tai vastaavaan seikkaan perustuvan syrjinnän tai suosimisen työmarkkinoilla, koulutuksessa ja muissa yhteyksissä.

Vaadimme, että poliittiset ja yhteiskunnalliset vaikuttajat ja keskustelijat suhtautuvat yhtäläisellä vakavuudella kaikkeen syrjintään ja kaikkiin väkivallantekoihin, edustivat uhrit sitten enemmistöä tai jotakin vähemmistöä. Kaikkinainen epäsymmetrisyys eri ryhmiin kuuluvien henkilöiden kohtaamien vääryyksien uutisoinnissa ja arvottamisessa lähettää vahvan viestin siitä, että ihmisen arvo riippuu hänen taustastaan.

Katsomme yksiselitteisesti, että julkisen vallan on kohdeltava jokaista ihmistä yksilönä, ei etnisen, kulttuurisen tai muun vastaavan ryhmän edustajana. Ketään ei pidä missään tilanteessa rangaista tai palkita taustansa vuoksi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä katsoo tällä kaikkinaisen rasismin, syrjinnän ja väkivallan tuomitsevalla julistuksellaan vastanneensa niihin vaatimuksiin, joita sille on median ja poliittisten ryhmien taholta esitetty. Samalla kutsumme muut eduskuntaryhmät liittymään ja sitoutumaan tähän julistukseen sekä rankaisemaan niitä jäseniään, jotka sanoin tai teoin loukkaavat tässä julistuksessa esitettyjä periaatteita.

Eduskunnassa 25.5.2011

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä

Avainsanat: perussuoalaiset, maahanmuutto, rasismi


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini