Yhteystiedot

040 727 0935
miktaa(at)gmail.com

Pikakysely

Ei voimassa olevaa kyselyä.

Yhdistää ja yhtiöittääkö vai ei?

Tiistai 27.5.2014 klo 10.45 - Mikko Taavitsainen

Kesäkuun valtuustoistunnossa käsitellään kaupunkikonsernin kiinteistönhoitopalvelujen uudistamista yhden ratkaisuvaihtoehdon valossa. Silloin kaupunginvaltuuston on otettava kantaa seuraavaan päätösehdotukseen:

Teknisen palvelukeskuksen ja Konsernipalveluiden sekä Mestaritoiminta Oy:n toiminnot järjestetään jatkossa Järvenpään kaupunkikonsernin kokonaan omistamassa osakeyhtiössä ja että yhtiön toiminta ja päätöksenteko suunnitellaan järjestettäväksi avoimeksi ja läpinäkyväksi mm. siten, että yhtiön hallituksen asialistat ja pöytäkirjat ovat julkisia.

Asialla on melkoisia vaikutuksia kaupunkimme kahden kiinteistönhoito-orgaanin, Teknisen palvelukeskuksen ja Mestaritoiminta-yhtiön, henkilöstöön. Yhtiöittämisratkaisusta riippuen noin 140 työntekijän työnantaja ja/tai työtoverit saattavat vaihtua. Isolla osalla työehtosopimus voi muuttua, kun kuntatyönantajan sijaan tilalle tulisi Järvenpään kuntakonsernin 100-prosenttisesti omistama yhtiö. Ja tietysti työtehtävätkin ainakin osalla muuttuisivat.

Kaupunkilaisen kannalta muutos voi ainakin aluksi olla huomaamaton, sillä likipitäen samat ihmiset hoitaisivat samoja kiinteistöjä kuin ennenkin, vaikka ylläpitävä organisaatio muuttuisi. Mutta muutoksella havitellaan isohkoja säästöjä. Kaupunginvaltuuston viime marraskuussa hyväksymän talouden sopeutusohjelman mukaan kiinteistönhoidossa on saavutettava noin 800 000 euron säästöt vuosina 2014 - 2016. Ja havitellaan seuraavina vuosina vielä lisää menopaineiden kevennyksiä erilaisilla teknisillä keinoilla.

Kaupunginhallituksen asettama projektiryhmä on työskennellyt låhes vuoden koettaen etsiä sille asetettuun kysymykseen ratkaisua: Miten kiinteistöhoidon palvelut tulisi järjestää mahdollisimman kustannustehokkaasti kaupunkikonsernin sisällä? Alkuvaiheessa oli kolme karkeaa vaihtoehtoa:

  1. Teknisen palvelukeskuksen toiminnan tehostaminen ja Mestaritoiminnan kehittäminen erillisinä.
  2. Teknisen palvelukeskuksen ja Mestaritoiminnan yhdistäminen konsernin sisäiseksi inhouse-yhtiöksi.
  3. Kiinteistönhoitopalvelujen ulkoistaminen ja ostaminen markkinoilta.

Kaupunginhallitus rajasi jo melko alkuvaiheessa vaihtoehto 3:n pois. Aika nopeasti myös vaihtoehto 1 jäi varalle ja tarkemman tarkastelun alle otettiin vaihtoehto 2. Sen mukainen toteutus voisi toteuttaa halutut kustannussäästöt ja samalla siirtää konsernin kiinteistönhuollon nykyaikaan tai parhaiden mainospuheiden mukaan jopa tulevaisuuteen. No, epäilijöitäkin riittää. Heitä on monissa kaupunginhallituksen ryhmissä. Ihan viime aikoina on vaadittu muidenkin vaihtoehtojen selvittelyä. Miksihän sitä ei vaadittu selvityksen alussa, vaan vasta nyt?

Yksi huolen aihe on ollut julkisten rakennusten kiinteistönhoidon päätösten katoaminen osakeyhtiölainsäädännön salaamismahdollisuuksien taakse - siis demokraattisen kunnallisen päätöksenteon ulottumattomiin. Tämä taitaa olla yhteinen huoli kaikille kuntapoliitikoille puoluekannasta riippumatta. No, painotuseroja tietysti on? Toisena huolena ovat tietysti ideologiset syyt: Voiko kunnan hommia yleensäkään tehdä osakeyhtiöstä? Tämä on kaikkein eniten tietysti Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ongelma, mutta myös SDP:n valtuutetuilla ja Vihreiden vasemmistosiivellä voi olla ongelmia asian kanssa.  Eikä asia ole ihan vieras kaikille meille persuillekaan. Kolmantena huolena on ollut tietysti työpaikkojen säilyminen. Aiheuttaako järjestely irtisanomisia? Neljäntenä ongelmana on se, miten temppu olisi tehtävissä niin, että verottajan loputon ahneus ei söisi tavoiteltuja ensimmäisten vuosien säästöjä samantein. Viimeinen viides kysymysluokka liittyy muutoksen onnistumiseen. Miten muutosjohtaminen ja siihen mukautuminen onnistuu?

Tarkastellaanpa ihan pääkohdittain kaikki em. ongelmat:

  1. Emokaupunki kuitenkin ostaa kaikki kiinteistönhoidon palvelut. Sen päättävät elimet - siis lautakunnat, kaupunginhallitus ja viime kädessä valtuusto - tekevät päätökset tärkeysjärjestyksestä, ja ne tekevät myös isot hankintapäätökset. Jos siis ostotoiminta toimii, ei pitäisi olla demokratiaongelmia. Jos yhtiön liiketoiminta vielä järjestetään valtuuston päätöksellä avoimeksi, ei asiaa voi mikään muu taho suljetuksi muuttaa. Tätä asiaa on taklattu paljon monissa kaupunginhallituksen ja sen talousjaoston kokouksissa.
  2. No tämä ei ole minun ongelmani. En pidä ennakkoluuloisesti yhtiön tuottamaa palvelua kunnallista huonompana tai päinvastoin Karl Marxista huolimatta. Sitä paitsi kysehän ei ole kunnan toimintojen ulkoistamisesta. Pikemminkin kyse on kunnan omistaman toiminnan vahvistamisesta. Muistetaanpa, että kunnan omistama inhouse-yhtiö voi toimia rajoitetusti myös markkinoilla ja haastaa pieneltä osin myös yksityisiä yhtiöitä markkinatilanteen elävöittämiseksi.
  3. Kyllä tässä irtisanomisia tulee. Mutta takuuvarmasti niitä tulisi myös nykyisen Teknisen palvelukeskuksen saneerauksessa. Enkä usko jälkimmäisessä vaihtoehdossa vähäisempään irtisanomisten määrään - päinvastoin. Mutta toki myönnän, että molemmissa vaihtoehdoissa irtisanottavien kohdalla voi syntyä isoja henkilökohtaisia ongelmia, jos jatko-ohjausta uudelleen työllistymiseen tai lisäkoulutukseen ei hoideta hyvin, tai persoonakohtainen asenneongelma sellaisen ehkäisee.
  4. Tämän asian selvittelyt ovat vielä kesken. Jos valtuusto hyväksyy periaatteessa orgaanien yhdistämisen osakeyhtiöön, yksityiskohtaiset ratkaisuvaihtoehdot jäänevät syksyllä päätettäviksi. Näitä ovat mm. varsinainen yhtiön perustaminen tai nykyisen Mestaritoiminnan laajentaminen jne. Toivottavasti erittäin hyvässä maineessa mm. energiatehokkuuden lisäämisessä valtakunnallisestikin olevan Mestaritoiminnan nimeä ei tässä hukata.
  5. Tämähän sitten kaiken lopulta ratkaisee. Tiedän omasta kokemuksesta armeijapiireistä, että suomalaiset ovat maailman hulluinta porukkaa. He seuraavat hyviä johtajia pelottomasti vaikka helvetin esikartanoihin, mutta kehnon johdon kanssa käyttäydytään viisaan aasin lailla ja viivytellään kaikkia muutoksia. Kyse on siis siitä, miten muutoksen alainen henkilöstö vakuutetaan siitä, että parempi tulevaisuus - siis paremmat edellytykset palvella kaupunkilaisia - on edessä. Ja että noita parempia edellytyksiä ei oteta työntekijöiden selkänahasta, vaan ne imetään heidän luovuudestaan, aloitteellisuudestaan ja rohkeudestaan. Ja että menestyksestä myös voidaan palkita niillä mahdollisuuksilla, jotka yhtiöllä ovat käytettävissään. Miten tässä tapauksessa kahden organisaation mahdollisesti yhdistyessä kyetään säilyttämään molempien vahvuudet ja eliminoimaan heikkoudet. Muutosjohtamisesta siinä on kyse, ja ehkä siksi täytyy myös joidenkin pomojen vaihtua?  Valtuuston mahdollisen yhtiöittämispäätöksen jälkeen kaupunginhallituksen ja johtavien virkamiesten on otettava rohkea ote tähän asiaan, jotta kitka jää vähäiseksi.
Minä toivon, että kaupunginvaltuusto kykenee tekemään päätöksen asiassa istunnossaan 9.6., jotta nykyisen Teknisen palvelukeskuksen ja Mestaritoiminnan jo pitkään epätietoisuudessa olleita kahden organisaation henkilöstöjä ei jätetä epätietoisuuden valtaan kesälomien ajaksi. Kyllä vastuullisen kuntapäättäjän täytyy pystyä sellaiseen periaateratkaisuun vuoden valmistelun jälkeen, joka mahdollistaa työntekijöitä eniten kiinnostavien asioiden selvittelyn kesän ja syksyn aikana. Epävarmuutta on kestänyt tältä osin jo aika pitkään.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kiinteistönhoito, kunnallinen osakeyhtiö