Yhteystiedot

040 727 0935
miktaa(at)gmail.com

Pikakysely

Ei voimassa olevaa kyselyä.

Kaupungin poliittista organisaatiota syytä uudistaa muun organisaation mukaiseksi

Share |

Maanantai 8.6.2015 klo 10.39 - Mikko Taavitsainen


Tänään 8.6.2015 kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa, jota voi pitää melko poikkeuksellisena kuntapolitiikassa. Sen päätettäväksi nimittäin on tuotu lautakuntarakenteen muutos kesken valtuustokauden. Yleensähän vastaavat muutokset päätetään siten, että ne astuvat voimaan vasta seuraavien kuntavaalien jälkeen. No meillä kaupunginhallituksen selvä enemmistö ei pitänyt tarpeellisena odotella vuoden 2017 kesäkuuta, sillä muutosta oli monella tavalla ja huolellisesti valmisteltu.

lautakuntarakenteen_muutos.png
Minä kannatan tuota muutosta monistakin syistä, mutta myönnän sen, että myös sen läpivientiä vastaan voidaan esittää argumentteja. Olen niitä eri tahojen kanssa keskusteltuani arvioinut, ja pidän muutoksen puolesta esitettyjä vahvempina. Jotta jälkimmäiset avautuisivat myös laajemmalle yleisölle, päätimme kolmen tässä asiassa kohtalaisen samanmielisen kuntavaikuttajan kesken julkaista näkökulmamme Keski-Uusimaa -lehdessä. Kuva lautakuntarakenteen keskeisistä muutosehdotuksista vieressä. Alla oleva kursivoitu teksti sisältää mielipidekirjoituksemme kokonaisuudessaan.

Järvenpäässä uudistettiin ennakkoluulottomasti kaupungin prosesseja ja organisaatioita edellisen valtuuston aikana. Nuo muutokset astuivat voimaan vuoden 2012 alusta, ja niistä on kerätty kokemusta jo yli kahden vuoden ajan. Syksyllä 2013 yksimielinen kaupunginhallitus halusi saada palautetta muutoksista itsearvioinnin keinoin, ja raportti asiasta valmistui syksyllä 2014.  

Tuon raportin perusteella valtuusto selkeytti tammikuussa hallintoa yhdistäessään yleisiä sosiaali- ja terveysasioita koordinoivan palvelualueen sekä pitkälti samoja asioita ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten osalta käsittelevän palvelualueen.  Kahden yhteisiä asiakkaita palvelleen palvelusektorin haluttiin sulautuvan yhteen, jotta asiakkaan saama palvelukokonaisuus voisi olla kokonaisvaltaisempi ja tasapainoisempi. Sitä Järvenpäässä kutsutaan asiakaslähtöiseksi näkökulmaksi.

Palvelualueiden yhdistäminen on siis virkamiesorganisaatioiden osalta toteutettu, mutta poliittisen ohjauksen ja valvonnan osalta se on tulossa valtuuston ratkaistavaksi maanantaina 8.6.2015. Kyse on käytännössä kahden nykyisen lautakunnan – sosiaali- ja terveysasioita sekä ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten asioita ohjaavien – yhdistämisestä. Nykyisellään lautakunnissa istuu peräkkäisinä iltoina yhteensä yli 20 luottamushenkilöä. Ne pohtivat liki samoja asioita ja pitävät noina aikoina myös samat 4 – 6 virkamiestä varattuina. Voisiko myös luottamushenkilöorganisaatio hoitaa ohjaustehtävänsä resurssitehokkaammin, vähemmällä väellä, edullisemmin ja ennen kaikkea asiakaslähtöisemmin?  

Lakkauttaakko kaksi lautakuntaa, jolloin myös muutamat luottamushenkilöt menettävät asemansa kesken vaalikauden, ja perustaa uusi yhdistetty sosiaali- ja terveysasioita hoitava lautakunta, vai ylläpitääkö nykyistä luottamushenkilöorganisaatiota, joka ei enää yhdy valtuuston hyväksymään virkamiesorganisaatioon? Molemmille ratkaisuille on argumenttinsa riippuen siitä, kumpaa pitää tärkeämpänä – asiakaslähtöisyyttä ja johtamisen yhdenmukaisuutta eri organisaatiotasoilla vai vakautta ja ennustettavuutta poliittisessa organisaatiossa.

Päällekkäistä työtä tekevien lautakuntien sisäisissä keskusteluissa on pohdittu useaan otteeseen yhdistämistä. Kummankaan lautakunnan keskusteluista ei ole kuulunut protestiääniä melko pitkään harkittua yhdistymisideaa vastaan. Vaikka asia kuulostaa ”potkuilta” lautakunnille, ei asiaan siis liity dramatiikkaa. Jos esitys hyväksytään, ydinjoukot molemmista lautakunnista jatkavat työtään asiakaslähtöisemmissä merkeissä lokakuussa aloittavassa 15-jäsenisessä kaikkien järvenpääläisten asioita ohjaavassa sosiaali- ja terveysasioiden lautakunnassa.

Kaupunginhallituksen luottamushenkilöorganisaation saneerausehdotukseen sisältyy itsearvioinnin perusteella myös nykyisen teknisen lautakunnan lakkauttaminen ja sen nykyisten tehtävien siirto kaupunkikehityslautakunnan vastuulle. Tekniseltä lautakunnalta ovat tehtävät lähes loppuneet toimintojen uudelleenjärjestelyjen seurauksena. Asian voi todeta tutustumalla lautakunnan kokousten pöytäkirjoihin.

Järvenpään kaupungin rohkeita prosessi- ja organisaatiouudistuksia on seurattu kuntakentän sisällä suurella mielenkiinnolla osana julkisen sektorin uudistumista. Toivottavasti uudistuksia uskalletaan jatkaa loogisesti myös poliittisen organisaation puolella. Muuten homma jää puolitiehen.  

Ulla-Mari Karhu, valtuuston 1. varapuheenjohtaja (Sdp)
Terho Pursiainen, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja (Vihr)
Mikko Taavitsainen, kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja (PS)

Kanssamme tässä asiassa samanmielisiä valtuutettuja on varmasti enemmänkin ja myös muissa valtuustoryhmissä kuin vain meidän kolmen allekirjoittajan. Mutta muutoksella on myös vastustajia. Voit seurata tänään (8.6.) klo 18 alkaen suorana lähetyksenä tästä linkistä, kuinka valtuustossa asiasta keskustellaan ja lopulta luultavasti äänestäen päätetään.

Avainsanat: lautakuntarakenne


Kommentit

8.6.2015 11.27  Kaija Tuuri,sos.dem.valtuustoryhmän pj.

Olisiko tähän liittyen syytä sijoittaa eläkeläisneuvosto ja vammaisneuvosto suoraan kaupunginhallituksen alle kuten nuorisovaltuustokin.Näinhän on useimmissa Suomen kunnissa.

Em. neuvostojen osallisuuden ja vaikuttamisen kaiketi näemme poikkihallinnollisena.Asema sen mukaiseksi.

8.6.2015 14.21  Sirpa Laakso-Varis

Kannatan lautakuntien yhdistämistä päätöksenteon selkiinnyttämisen takia.
Lisäksi Kaijan ehdotus vaikuttaa harkitsemisen arvoiselta.
Hyvää kokousta teille kaikille päättäjille :)


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini